Domů

Úvod > Obory Vzdělávání Dle Školních Vzdělávacích Programů


Historie školy navazuje na více než 100letou tradici odborného školství v Hronově. Nová školní budova má výhodnou polohu pro dojíždění, leží v blízkosti hlavní autobusové i vlakové trati. Budova stojí na místě, kde stával domek rodičů malíře a spisovatele Josefa Čapka , který se zde 23. března 1887 narodil. Ve stejném domku se narodila i sestra Josefa Čapka, kronikářka rodu. V roce 2006 byla na naší škole slavnostně odhalena pamětní deska připomínající tuto událost.

V současné době naše škola poskytuje vzdělání ve dvou úrovních :


Dva obory vzdělávání s maturitní zkouškou - čtyřletý vzdělávací program denní

Studijní plán Elektrotechnika 26-41-M/01
ŠVP - Automatizace a řízení
 
Studijní plán Strojírenství 23-41-M/01
ŠVP - CNC technika a robotika
ve výrobních procesech
 

Důležité !!! Od 1.9.2016 se mění ŠVP na nový obor Elektrotechnika - Automatizace a řízení. Původní obor "Počítačové a řídící systémy" bude ukončen ve školním roku 2018-19.


Čtyři obory vzdělávání s výučním listem - tříletý vzdělávací program denní

Studijní plán Elektromechanik 26-51-H/01
ŠVP - Elektromechanik

obor dotovaný krajem
Studijní plán Nástrojař 23-52-H/01
ŠVP - Nástrojař

obor dotovaný krajem
Studijní plán Automechanik 23-68-H/01
ŠVP - Automechanik
Studijní plán Textilní výroba 31-57-H/01
ŠVP - Výrobce textilií

Od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem uskutečňujeme vzdělávání v denní formě, místo stávajících učebních dokumentů vydávaných MŠMT, dle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) celostátně vydaných Národním ústavem odborného školství (NÚOV).

S tím souvisí i drobné změny v číselném kódu a názvu oborů vzdělání. Od roku 2009/2010 se obory vzdělávání označují jak kódy a názvy RVP, tak názvy ŠVP.

Toto dvojí označení oborů vzdělávání (RVP a ŠVP) bude též na všech výstupních dokumentech SPŠ Hronov (vysvědčení, výuční list i maturitní vysvědčení).


Vzdělání pro hendikepované žáky

  • Nabízíme vzdělání v maturitních oborech pro imobilní žáky 9. ročníků (tělesné postižení dolních končetin)
  • Škola má své parkoviště s bezbariérovým vstupem do školy (nájezdová rampa), osobní výtah do všech podlaží školy, WC pro vozíčkáře.
  • Nabízíme oba obory s maturitní zkouškou.

  • ZKRÁCENÉ STUDIUM SPŠ Hronov umožňuje maturantům získat druhou maturitu nebo výuční list !!

  • Denní krácený vzdělávací program pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a chtějí získat ještě střední vzdělání s výučním listem nebo další vzdělání s maturitní zkouškou. Délka vzdělávacího programu je 2 roky a týká se všech oborů vzdělávání, které škola poskytuje.

  • přidat k Oblíbeným | statistika