Domů

Úvod > Aktivity Školy

Centrum elektrotechniky a strojírenství
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz


Anglická konverzace

Od 11.ledna 2019 probíhá na naší škole kroužek anglické konverzace pro žáky základních škol, a to ve dvou skupinách pro 1.stupeň a 2.stupeň. Kroužky beží v liché týdny v pátek a v sudé ve středu vždy od 14:00 do 15:00.


NABÍDKA polytechnických kroužků pro žáky 8. a 9. tříd na rok 2018/19Kroužky budou probíhat za podpory Královéhradeckého kraje a budou zcela zdarma. Dopravu si hradí každý sám. Podle zájmu žáků mohou být rozsahy jednotlivých kroužků, popř. termíny konání změněny. V nabídce je třeba kroužek základů programování CNC. Součástí nabídky je i přihláška.
Stáhni si bližší informace:

 • Kompletní nabídka kroužků (pdf)

  Studijní pobyt v Brightonu  Naše škola získala v rámci výzvy č.56 dotaci na jazykově vzdělávací zájezd do Velké Británie ve výši 415 290 Kč. Třicet žáků naší školy v doprovodu tří učitelů se zúčastní ve dnech 14.-20.11 2015 studijního pobytu v Brightonu. Čeká je výuka v prestižní jazykové škole LTC Brighton, výlet do Eastbourn, Hastings a samozřejmě celodenní výlet do Londýna.  Nový partner naší školy - Univerzita Pardubice

  V tomto a nadcházejícím roce plánuje UPce pro studenty středních škol mnoho kroužků zaměřených na obory elektro a IT, pobyty v zahraničí, letní školy a mnohé další. Podívejte se na aktvity, které doposud UPce pro střední školy organizovala (odkaz do nového okna).
  Kroužky robotiky

  krouzek

  Střední průmyslová škola v Hronově pořádá pro zájemce z řad žáků 7. - 9. tříd základních škol kroužky robotiky. Budou se konat buď v pondělí, úterý nebo v sobotu v prostorách školy. Naučíme se vyrobit si vlastního robota, naprogramovat ho a mnoho dalších zajímavých věcí. Účast je bezplatná! Dokonce doprava na kroužek bude zájemcům uhrazena! Po absolvování kroužku proběhne zajímavá soutěž o ceny! Záhájení bude již 3. února 2014!

  Kroužky konstruování

  krouzek

  Střední průmyslová škola v Hronově pořádá pro zájemce z řad žáků 7. - 9. tříd základních škol kroužky konstruování 2D a 3D. Budou se konat buď v úterý, ve čtvrtek nebo v sobotu v prostorách školy. Po absolvování kroužku proběhne zajímavá soutěž o ceny! Záhájení bude již 11. února 2014!
  Kroužky programování

  krouzek

  Střední průmyslová škola v Hronově pořádá pro zájemce z řad žáků 7. - 9. tříd základních škol kroužky programování CNC strojů.. Budou se konat buď v úterý, ve čtvrtek nebo v sobotu v prostorách školy. Po absolvování kroužku proběhne zajímavá soutěž o ceny! Záhájení bude již 4. února 2014!  Pomoc pro našeho bývalého studenta

  pomoc

  Bývalí žáci 4.A naší školy uspořádali sbírku pro svého spolužáka Martina Rozuma, který těžce onemocněl, je upoután na lůžko a potřebuje ke své léčbě drahé rehabilitační pomůcky. Sbírka začala v listopadu 2013 na maturitním plese a pokračovala do konce roku v prostorách školy. Celková vybraná částka se vyšplhala na 5021 Kč. Vybrané peníze dostala Martinova rodina na účet přesně na Štědrý den, symbolicky jako dárek pod stromeček. Velice děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou a tím pomohli jednomu člověku v jeho nelehké životní situaci. Velmi si toho vážíme! V pomoci může každý dál pokračovat, protože v Hejtmánkovicích, kde Martin bydlí, se sbírají víčka od PET lahví. Další informace rádi poskytneme. Za všechny žáky bývalé 4.A Vám ještě jednou děkuji.
  Třídní učitelka Zdeňka Suchánková  Projekt 10 lekcí techniky

  Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje bude na naší škole zahájena práce kroužků zaměřených na elektrotechniku a práci s kovy. Kroužky jsou určeny pro žáky základních škol v regionu. Podívejte se na krátký informační videoklip. Taktéž se podívejte na stránky projektu.

  Přehrávač funkční

  Přehrejte si krátký videoklip z činnosti členů kroužku elektroniky

  Žáci a zaměstnanci Střední průmyslové školy Hronov přispěli na Projekt Šance

  šance šance

  V minulém roce jsme byli osloveni občanským sdružením Projekt Šance s žádostí o uspořádání sbírky na podporu pracovní a terapeutické dílny pro "děti ulice". Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí. Jsou to lidé, kteří z různých důvodů nemají práci, domov, rodinu. Bez pracovní terapeutické dílny by neměli šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení se do české pracující společnosti, neměli by na vybranou ve své životní situaci a museli by své živobytí vydobývat na ulici. Dál by tak přežívali na "účet" daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. Zkušební provoz takové dílny v praxi ukázal a potvrdil, že vlivem pracovní terapie je pravděpodobné, že se většina z nich stane časem daňovými poplatníky. Protože žáci a zaměstnanci naší školy nejsou lhostejní k osudům znevýhodněných lidí, uspořádali pod vedením výchovné poradkyně školy sbírku. Za podporu částkou 3 589 Kč jsme obdrželi poděkování a jsme rádi, že jsme mohli přispět na záslužnou a potřebnou činnost. Ing. Vladimír Holan ředitel SPŠ Hronov

  Partnerská spolupráce s Univerzitou Hradec Králové

  Spolupráce se týká především v : poskytování přednášek, umožnění exkurzí, poskytování konzultací pedagogům a žákům,... atd. Smlouva byla uzavřena v květnu 2009.
  (podívejte se na další partnery školy.)


  Žáci na SPŠ Hronov nejsou lhostejní!

  adopce

  I v letošním roce jsme se zapojeni jako škola do projektu Adopce na dálku a dlouhodobě se tak snažíme zajistit zejména možnosti školní docházky a další drobnou podporu konkrétnímu potřebnému dítěti, pocházejícímu z těžkých sociálních poměrů. Po průzkumu možností a nabídek jsme vybrali jako zprostředkovatele této pomoci společnosti Arcidiecézní charity v Praze, která vyhledává v Indii rodiny, které si nemohou z finančních důvodů dovolit docházku svých dětí do školy a „nabízí“ tyto děti prostřednictví svých koordinátorů k „adopci“. Zaujal nás způsob, jakým tato organizace kontakt s dětmi zajišťuje a jak se jí daří za relativně malou roční částku zajistit těmto dětem nejen školní docházku, ale částečně i akutní zdravotnickou péči. Realizace samotné adopce je velmi konkrétní, adresná a zpětná vazba od dětí i školy, která dítě vzdělává, je důkazem o vhodnosti této instituce. Vybrali jsme si chlapce Kirana Hendegera. Bude mu 9 let a je z Indie. Chodí do 2. třídy. Doufáme, že naše pomoc jemu i rodině maličko vylepší jeho životní podmínky. Ing. Hana Lelková, učitelka SPŠ Hronov a vedoucí projektu

  Partnerská spolupráce středních škol PLR a ČR

  deklarace

  Zástupci pedagogů a žáků Střední průmyslové školy v Hronově navštívili dne 24. dubna 2006 průmyslovou školu v polské Bielawě a po letech tak obnovili kdysi existující partnerský vztah. Zástupci hronovské průmyslovky byli přijati nejen ředitelkou školy, ale i starostou města Bielawy.
  Součástí návštěvy pak byl volejbalový turnaj, kterého se zúčastnili kromě obou průmyslových škol ještě žáci bielawského gymnázia a Střední odborné školy z Jeseníku.
  Setkání bylo završeno sepsáním "Deklarace o partnerské spolupráci" mezi českými školami SPŠ Hronov a SOŠ a SOU Jeseník s polskou průmyslovou školou v Bielawě. Smyslem spolupráce je vytvářet podmínky pro vzájemné poznávání a vytváření profesních a neformálních kontaktů (v oblasti sportu, kultury a životního prostředí) mezi zaměstnanci i žáky partnerských škol.

  Projekt IQ INDUSTRY

  certifikát

  V r. 2005 získala naše škola Certifikát partnera projektu IQ INDUSTRY 2. stupně. Certifikát vydává Sdružení automobilového průmyslu a vzdělávací agentura Kroměříž a uděluje se za spolupráci středních technických škol s partnerskými průmyslovými firmami.


  Co je cílem tohoto projektu: Změnit systém přípravy žáků a studentů na SŠ v souladu s požadavky regionálních zaměstnavatelů a současně i jednotlivých sektorů průmyslu. Vytvořit tak politiku spolupráce při tvorbě nových školních programů vycházejících z regionálních specifik za účasti odborných škol, zaměstnavatelů a místních úřadů práce.

  Co se očekává od jednotlivých subjektů:
  Odborná firma - informuje své partnery o požadavcích na budoucí zaměstnance. Spolupracuje s partnerskou školou na optimalizaci učebních osnov, plánů, učebních textů a uplatnění nových metod výuky vybraných učebních a studijních oborů. Nabízí konkrétní pomoc při výuce odborných předmětů formou akreditovaných odborných přednášek vlastními odborníky, organizuje exkurze pro pedagogy odborných předmětů a odborného výcviku. Vhodně spolupracuje na vybavenosti školy, zejména prezentací vlastních výrobků jako učebních pomůcek. Podílí se na organizaci soutěží středoškolské odborné činnosti na témata vlastní firmě a v případě požadavků ze strany školy jmenuje své zástupce do zkušební a maturitní komise při závěrečných zkouškách.
  Partnerská střední odborná škola - začlení projekt IQ INDUSTRY do svých interních předpisů a řídících procesů, zejména v oblasti vybraných odborných předmětů dle dohody s partnerskou firmou. Spolupracuje s odborníky firmy na doplnění učebního plánu vybraných učebních a maturitních oborů .Využívá nabídky na další vzdělávání svých pedagogů odborného výcviku i odborných předmětů. Při tvorbě vzdělávacích programů nabízí partnerské firmě své pedagogické zkušenosti.
  Úřad práce - jeho aktivní role spočívá v jeho postavení na trhu práce. Je syntetickým článkem všech doporučení a inovativních pobídek. Realizuje dohodnuté aktivity v oblasti kvalifikační přípravy formou nabízených odborných seminářů pro zájemce z řad uchazečů o zaměstnání.
  Jak se zapojila naše škola: - Již v únoru 2005 jsme v rámci projektu IQ INDUSTRY uzavřeli smlouvu o vzájemné spolupráci s firmou Tanex, Plasty a.s. Jaroměř a Úřadem práce v Náchodě. Naši učitelé odborných předmětů a praxe se zúčastnili odborné exkurze ve firmě , kde měli možnost se důkladně seznámit s výrobním programem, technologií a strojním vybavením. V roce 2006 a 2007 uspořádala firma odborná školení pro naše učitele na téma Zkušenosti s marketingem v TANEX PLASTY Jaroměř a Systémy řízení jakosti a environmentu v TANEX PLASTY. Vybraní žáci oboru nástrojař absolvují výuku odborného výcviku na nástrojárně firmy pod vedením zkušených instruktorů.


  Siemens VDO Adršpach

  Siemens VDO Adršpach

  dar Siemens VDO Adršpach

  Siemens VDO Adršpach

  prezentační panel


  V červnu 2007 jsme v rámci tohoto projektu uzavřeli další smlouvu se Siemens VDO Adršpach. Firma se ihned velice aktivně zapojila do vzájemné spolupráce. Pro žáky jak učebních tak maturitních strojírenských oborů zorganizovala odborné exkurze včetně zajištění dopravy (foto 1,2,4). Pro zkvalitnění strojního vybavení školních dílen nám firma darovala nástrojařskou frézku s digitálním odměřováním (foto 3). Ve škole byl instalován panel prezentující výrobu a výrobky tohoto závodu (foto 5). Od školního 2007/08 vybraní žáci oboru nástrojař absolvují výuku odborného výcviku na nástrojárně firmy. • přidat k Oblíbeným | statistika