Domů

Úvod > Napsali O Nás

Centrum elektrotechniky a strojírenství
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" listopad 2017

Ocenění pro hronovskou průmyslovku

V Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové vyvrcholila ve dnech 3.- 4.11.2017 série veletrhů studijních příležitostí Prezentace středních škola a zaměstnavatelů. Akce je určena především žákům základních škol a má jim poskytnout široké informace o možnostech budoucího studia a zaměstnání. V rámci této akce je každoročně předáváno ocenění středním školám, které jsou nejlépe hodnoceny zaměstnavateli. Letos zůstala naše škola těsně pod stupni vítězů, ale s prázdnou jsme neodešli. Střední průmyslová škola Hronov obdržela od Rady Královéhradeckého kraje a od Krajské hospodářské komory zvláštní ocenění Za příkladnou přípravu žáků na budoucí povolání a spolupráci se zaměstnavateli. Toto ocenění bylo uděleno vůbec poprvé. Vážíme si toho, že naše práce byla oceněna jak zřizovatelem, tak zaměstnavateli.
Stalo se již tradicí, že součástí veletrhu je i mezinárodní krajské kolo soutěže Talenty pro firmy, které pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Stejně jako v minulých letech i letos vyrazilo do bojů o dobré umístění družstvo SPŠ Hronov. Soutěžní družstvo tvoří 3 žáci 2.ročníku střední školy, 3 žáci 5.třídy základní školy a vedoucím družstva je odborník z praxe. Naše družstvo ve složení Tomáš Jakoubek, Jan Mareš, Dominik Rejmont (všichni SPŠ Hronov) a Jan Němeček, Anežka Müllerová a Vojtěch Valtar (ZŠ a MŠ Hronov) pod vedením Ondřeje Formana z Wikov MGI a za vydatné podpory Milana Magnuska (SPŠ Hronov) obsadilo vynikající 3.místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Věříme, že série veletrhů studijních příležitostí přiláká do našich školních lavic v novém školním roce šikovné žáky, kteří mají zájem o technické obory. Vždyť budoucnost patří technice.

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" květen 2016

Březen ve znamení soutěže odborných dovedností

Již tradičně bylo jaro ve znamení Soutěže odborných dovedností žáků třetích ročníků oborů vzdělání s výučním listem. Naše škola byla pořádající školou pro soutěž v oboru elektrikář slaboproud. Sjelo se k nám 12 dvoučlenných družstev z celé republiky. Budoucí elektrikáři změřili své síly jak v kategorii družstev, tak v jednotlivcích. Domácím se nadmíru dařilo. V jednotlivcích obsadil David Teuber 2. místo a Jakub Jarý skončil na 6. místě. V družstvech byli naši žáci jednoznačně nejlepší, takže pomyslná zlatá medaile zůstala doma. Stejná dvojice (Teuber, Jarý) jela bojovat do Hradce Králové o umístění i v oboru elektrikář silnoproud. I v této soutěži kluci obstáli a obsadili v silné konkurenci družstev pěkné 5. místo. Nástrojaři letos vyrazili do Trutnova. Dvojice Jan Pašťálka a Matěj Mrkos obsadila v družstvech 8. místo. Sice nenavázali na úspěch svých předchůdců, ale ostudu škole rozhodně neudělali. Konkurence byla však lepší. Účastníkům soutěží děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že najdou své následovníky i v příštích ročnících soutěže.

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" květen 2016

Kontaktní výstava na SPŠ v Hronově

Již tradičně pořádá v březnu naše škola ve spolupráci se sociálními partnery a firmami regionu Kontaktní výstavu pro žáky 8. tříd základních škol. Letos proběhl už 21. ročník. Svou činnost prezentovalo 15 firem a podniků našeho regionu. Žáci základních škol tak měli jedinečnou možnost seznámit se s výrobními programy a možnostmi firem v okolí. Za rok je totiž čeká důležité rozhodnutí - jakému povolání by se chtěli věnovat a na jakou střední školu podají přihlášku. Výstava se již tradičně setkala s velkým zájmem ze strany základních škol. Téměř 300 osmáků z 11 základních si prohlédlo nejen samotnou výstavu, ale seznámili se i s prostředím hronovské průmyslovky a možnostmi studia na této škole. Žákům se věnovali jak učitelé, tak žáci školy, kteří je zasvětili i do mimoškolního života na naší škole. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout odborné učebny, moderní robotické pracoviště i dílny ve Vrchlického ulici. Těšíme se, že se s některými žáky uvidíme na podzim na Dnech otevřených dveří a s některými i později i ve škole.

"5 plus 2" leden 2016

"Poctivá práce přináší úspěch" - pochvalují si v hronovské škole

Střední školy stále častěji spolupracují se zaměstnavateli svých budoucích žáků. Příklad lze najít třeba v Hronově. SPŠ v Hronově se zaměřuje na elektrotechniku a strojírenství. Jejím hlavním cílem je připravit absolventy tak, aby našli co nejlepší uplatnění ...
(celý text najdete na stránkách týdeníku).

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" prosinec 2015

Studijní pobyt v Brightonu

Ve dnech 14. - 20. listopadu 2015 vycestovalo 30 žáků Střední průmyslové školy Hronov na jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie. Cílem bylo přímořské městečko Brighton. Na žáky čekala výuka angličtiny v tamní jazykové škole LTC Brighton a spousta výletů a aktivit. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cesta na Britské ostrovy byla dlouhá, trajekt se díky silnému větru zmítal na moři, ale to neubralo nic z naší dobré nálady a "cestovní" horečky. Po příjezdu do Brightonu v neděli dopoledne na nás čekaly naše náhradní rodiny. Odpoledne jsme věnovali prohlídce přímořského letoviska a navštívili jsme nejvýznamnější památky města. Všechny zaujal architektonicky neobvyklý Brighton Royal Pavilion. Prohlídku města jsme zakončili na vyhlídkovém kole Brighton Wheel a večer jsme se rozešli do hostitelských rodin. V pondělí ráno čekala žáky výuka angličtiny v jazykové škole. Po náročném dopoledni jsme vyrazili směr Eastbourn a navštívili přírodní útesy Seven Sisters. Počasí nám přálo - nepršelo! V úterý ráno opět hurá do školy a odpoledne výlet do městečka Hastings, kde jsme navštívili velké akvárium a seznámili se s podmořským životem. Škoda jen, že jsme časově nezvládli návštěvu památníku bitvy u Hastings. V listopadu se přece jen stmívá dříve. Ve středu ráno jsme se vydali na celodenní výlet do Londýna. Autobus nás zavezl k Buckinghamskému paláci a my jsme hezkou procházkou prošli středem města a obdivovali jsme nejznámější pamětihodnosti - Big Ben, Trafalgarské náměstí, Tower Bridge,… Fotoaparáty jen cvakaly. Doprovázel nás anglicky hovořící průvodce, takže jsme nevyšli ze cviku. Odpoledne jsme navštívili Science Museum a někteří zavítali i do Natural History Musea. Expozice ve vědeckém muzeu byly úžasné, obdivovali jsme vývoj techniky, lékařských diagnostických metod, interaktivně si vyzkoušeli, jak budeme vypadat za 50 let. Ve čtvrtek čekalo žáky poslední dopoledne ve škole. Za svou snahu a prokázané vědomosti a dovednosti získal každý certifikát. Poslední chvíle na nákupy a už uháníme k domovu. Vítr se utišil, tak cesta přes kanál byla pohodová. V pátek odpoledne jsme dorazili zpět ke škole. Unavení, ale plní zážitků a dojmů z krásného týdne v Anglii. A jak viděli týden v Británii žáci? Jednoznačně se shodli na tom, že si to užili. "Cesta autobusem byla sice zdlouhavá, ale v dobré společnosti mně to ani nevadilo. Z výletů se mi nejvíce líbil ten do Londýna. Na památky by to chtělo určitě víc času, tak snad příště," hodnotí pobyt Jirka. Pavel dodává, že jeho "náhradní"rodina byla skvělá a hodně komunikativní, takže procvičovali angličtinu i večer. "Ubytování v rodinách bylo skvělé, byli k nám velice milí a ochotní. Anglická kuchyně není příliš vychvalována, ale to nebyl náš případ, nám chutnalo," říká Tomáš. "První den byla cesta k ubytování v rodině trochu dobrodružná, chvíli jsme bloudili a nemohli najít ten správný byt, ale nakonec všechno dobře dopadlo. I do mapy se někdy chybička vloudí," usmívá se. Kladné odezvy byly i na výuku v jazykové škole. Za všechny je shrnul Michal: "Velice jsem si užil hodiny angličtiny ve škole. Náš učitel vystupoval velice profesionálně, což mě motivovalo se projevit. Jen těžko bych na pobytu v Brightonu našel negativa. Parádně jsem si to užil." Tak snad zase někdy příště. Prozatím pro Brighton jednoznačně palec nahoru.
(Podívejte se na fotky).

"U nás","Červenokostelecký zpravodaj","Náchodský deník","Polický měsíčník" listopad 2015

Úspěšný pátek 13. 11. 2015

Ač pátek třináctého, začal tento den pro naši školu velice úspěšně. Ráno v 9 hodin ředitel školy přebral na výstavě středních škol v hradeckém Aldisu za naši školu ocenění "Škola doporučená zaměstnavateli 2015". Jako jediní jsme toto ocenění získali opakovaně po loňském úspěchu. První se umístila SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební, což je po sloučení dvou škol asi největší střední technická škola v kraji, na druhém místě pak Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou. I to je škola s více jak dvojnásobně veliká než je naše škola. Třetí místo potom patří nám. V odpoledních hodinách na stejném místě probíhalo vyhodnocení akce, pořádané krajským úřadem a Hospodářskou komorou - Škola firmě 2015 a Firma škole 2015. Zde nejprve převzal ředitel "poděkování škole za spolupráci s firmami" a posléze jako zástupce jedné z pěti oceněných škol z celého kraje i nádhernou plastiku symbolizující spolupráci školy a firmy. Tento den jsme získali všechna ocenění, udělovaná za spolupráci se zaměstnavateli, což je obrovský úspěch a ocenění práce všech zaměstnanců školy, za což jim patří upřímný dík. Tato radost je pro nás velkým závazkem a současně motivací. Je potěšitelné, že naši partneři naši snahu sledují a výsledky dovedou ocenit.
(Přečtěte si článek v tisku).

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" červenec 2015

Závěrečný projektový workshop

workshop

V pondělí 22.6. 2015 proběhl v Sále Josefa Čapka v Hronově závěrečný workshop k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji, do kterého je zapojena Střední průmyslová škola v Hronově. Workshopu se zúčastnili absolventi všech volnočasových aktivit, které naše škola v rámci projektu nabízela. Jednotlivé kroužky prezentovaly své úspěchy a věřte, bylo na co se dívat. Roboti sbírali kelímky, vrhali papírové koule, roztáčeli káču… Obdivovat jsme mohli i výrobky z 3D tiskárny, které žáci nejprve nakreslili a poté vytiskli v rámci kroužku konstruování 3D. Děti si sdělovaly své poznatky, hodnotily práci v kroužku a náročnost úkolů. Často jsme slyšeli, že začátek byl snadný, vypadalo to jednoduše. Programování a "oživování" bylo ale náročnější. Všichni se však shodli na tom, že to stálo za to. Nikdo nelitoval volných odpolední, které aktivitám věnovali. A to, že se jim povedlo, aby je robot "poslouchal", bylo tou největší odměnou. Během projektu navštěvovalo volnočasové aktivity celkem 125 žáků ze základních škol regionu a 7 žáků naší školy. Poděkování patří nejen vedoucím kroužků z řad pedagogů SPŠ Hronov, ale i vedoucím kroužků na ZŠ Stárkov a v Hopsáčku Náchod. Další aktivitou projektu byly tzv. sdílené dílny pro žáky ZŠ Hronov. V rámci této aktivity navštěvovali žáci při výuce předmětů pracovní činnosti a technické práce dílny SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Našimi dílnami prošlo celkem 86 žáků ZŠ. I tato aktivita se setkala s úspěchem. Na závěr workshopu předal ředitel školy Ing. Matyáš spolu s vedoucími jednotlivých kroužků certifikáty všem absolventům volnočasových aktivit.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" červen 2015

Rok s Vebou

První školní rok mají za sebou žáci oboru vzdělání s výučním listem Výrobce textilií. V září jsme tento obor otevřeli poprvé a dali tak možnost zájemcům o práci v textilním průmyslu vyučit se v oboru v našem regionu. Teoretická výuka probíhá v prostorách SPŠ Hronov, praktická pak na pracovištích společnosti Veba, textilní závody a.s. Pro obě strany to byla nová situace, ale vše jsme zvládli a spolupráce zdárně pokračuje. Pro příští školní rok nastoupí do prvního ročníku 11 žáků a žákyň. Možná k nim ještě někdo během prázdnin přibyde, v oboru se může vzdělávat 15 žáků. I nadále bude odborný výcvik probíhat na pracovištích Veby a žáci tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s jednotlivými provozy společnosti. Ředitel školy Ing. Matyáš i personální ředitel Veby Ing. Myšák velice kladně hodnotili první rok spolupráce a shodli se na tom, že spolupráce Střední průmyslové školy Hronov a společnosti Veba Broumov je jedinečným příkladem sepětí teorie a praxe. "Takováto forma spolupráce je jednou z možností, jak zapojit sociální partnery do vzdělávání, firmy si "vychovávají" své možné budoucí zaměstnance a školy mohou využít odborná pracoviště a strojový park spolupracujících firem a podniků", dodal Ing.Matyáš. Oba ředitelé věří, že se spolupráce bude i nadále rozvíjet a společnost Veba tak bude příkladem i pro jiné firmy regionu.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" březen 2015

Studenti z Dánska navštívili naši školu

V rámci projektu seznamování dánských studentů se strukturou vzdělávání v evropských zemích navštívilo 2. března 2015 šest studentů se dvěma pedagogy naši školu. Přijeli k nám z dánské přímořské oblasti Stevns Kommune, vzdálené 60 km od Kodaně. Tento region tvoří spousta malých vesnic spolu se třemi městy, z nichž Store Heddinge je považováno za centrum veškerého dění. Celková populace oblasti čítá cca 20 000 obyvatel.
Studenti se svými pedagogy (3 děvčata a 3 chlapci ve věku od 15 do 19 let) strávili dopoledne v naší škole. Seznámili se především s vybavením elektrotechnických a strojírenských oborů a prakticky jim byla předvedena malá výrobní linka (soustruh a frézka obsluhované robotem), kterou naše škola pořídila z evropských dotací v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.
Program dále pokračoval besedou, v průběhu které se postupně nejdříve představili hosté a potom naši žáci v anglickém jazyce komentovali propagační film o naší škole. Hosté nás informovali o struktuře školství, délce povinné školní docházky, možnostech středoškolského vzdělání s prostupností mezi jednotlivými obory. Dále nás pak oba pedagogové seznámili s šíří mimoškolních aktivit pro žáky ve věku 13 - 18 roků. Jednou z těchto aktivit jsou i poznávací a vzdělávací pobyty v zahraničí, kterým byla i návštěva našeho náchodského regionu. Přínosem této návštěvy bylo nejen vzájemné předání si informací o školství v našich zemích, ale i praktické ověření důležitosti znalosti cizích jazyka, v našem případě anglického, který byl pro obě skupiny druhým, tedy nemateřským jazykem.
Celé dopoledne proběhlo v přátelském duchu s příslibem další spolupráce v budoucnosti s možnou návštěvou jejich země a přírodních krás, mezi které počítají např. i útesy nazývané Stevns Klint chráněné organizací UNESCO.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" únor 2015

Moderní škola - smysluplné vzdělávání

setkani2015

V úterý 20.1.2015 se na Střední průmyslové škole v Hronově uskutečnilo setkání významných zaměstnavatelů v regionu, představitelů Královéhradeckého kraje, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, úřadu práce, ředitelů základních škol a starostů okolních obcí. Na pořadu dne bylo aktuální téma - škola, absolventi a trh práce.
Pozvání na setkání přijala i radní pro školství Mgr. Táňa Šormová, vedoucí odboru školství JUDr.Radmila Šulcová a ředitel Úřadu práce Hradec Králové Mgr. Martin Horák. V úvodu představil ředitel SPŠ Hronov Ing. Josef Matyáš aktivity školy, uvedl příklady dobré praxe, především spolupráci s a.s.Veba Broumov a firmou Wikov MGI.
V diskuzi zaznělo několik zajímavých postřehů jak ze stran zaměstnavatelů, kteří si většinou posteskli nad obtížemi při vyhledávání odborníků, tak ze stran zástupců škol, kde se potýkají s nezájmem dětí o technické obory. Základní školy volají po možnosti exkurzí do podniků a firem, aby si žáci dokázali představit, co jednotlivé profese obnášejí. To se úspěšně daří ve spolupráci například s Wikovem nebo s firmou Mesa Parts. Řemeslo totiž v dnešní době není šmír a kolomaz, ale jedná se většinou o moderní a čisté provozy. Firmy se také snaží informovat především rodičovskou veřejnost o svých změnách - pořádají dny otevřených dveří, účastní se výstav středních škol.
Všichni se shodli na tom, že v dnešní době nemůže existovat střední odborná škola bez spolupráce s firmami a naopak. Je nutné velice úzce spolupracovat, což se na SPŠ v Hronově úspěšně daří. Někteří žáci hronovské průmyslovky mají smlouvy s podniky o podpoře ve studiu a někteří docela úspěšně spolupracují s Textilní fakultou Technické univerzity v Liberci, která pro žáky středních škol připravila zajímavý studijní program.
Zaměstnavatelé hodnotí střední školy z pohledu uplatnění absolventů na trhu práce a školy naopak nominovaly firmy na ocenění za spolupráci se školou. Mezi nominované patří i a.s Veba Broumov. O účast na jednání projevil zájem i ministr školství Marcel Chládek, ale bohužel pracovní povinnosti mu nedovolily do Hronova zavítat.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Naše Broumovsko", listopad 2014

Zaměstnavatelé ocenili SPŠ Hronov

oceneni2014

Významné ocenění získala Střední průmyslová škola Hronov od firem Královéhradeckého kraje. Zaměstnavatelé každoročně hodnotí střední školy kraje z pohledu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a úrovně jejich znalostí a dovedností. Každá z oslovených firem stanoví pořadí škol na prvním až třetím místě. Konkurence je poměrně velká, v kraji působí více jak 80 středních škol. Naše škola v letošním roce získala 3.místo! Jsme rádi, že o naše absolventy je na trhu práce zájem, že nekončí na úřadech práce, ale dokážou vědomosti a dovednosti zúročit v praxi. V současné době se zdárně rozvíjí spolupráce hned s několika sociálními partnery i mimo Hronovsko. Věříme, že spolupráce školy a firem bude i nadále pokračovat a naši absolventi budou nacházet pracovní místa bez problémů. Podívejte se na text ocenění a přečtěte si článek na stránkách Reginální rady.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" listopad 2014

Druhý projektový workshop

workshop2014

V úterý 7.10. 2014 proběhl v Sále Josefa Čapka v Hronově už druhý workshop k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém kraji, do kterého je zapojena Střední průmyslová škola v Hronově.
Workshopu se účastnili žáci základních škol regionu i firmy, které se školou úzce spolupracují. Žáci tak měli možnost seznámit se s výrobními programy Wikovu MGI a.s. Hronov, Veby Broumov a firmy Mesa Parts, s.r.o Vysokov. O prezentaci firem byl velký zájem a aktivní žáci byli odměněni drobnými reklamními předměty.
Hlavním programem workshopu byla však prezentace dosavadních úspěchů projektu a prezentace volnočasových aktivit. Účastníci měli možnost prohlédnout si novou učebnu robotického pracoviště v budově Střední průmyslové školy Hronov, vidět "robota" při práci a seznámit se s činností stroje. V Čapkově sále jsme představili nabízené volnočasové aktivity a zájemci se mohli do kroužků přihlásit na místě. Jako motivace jim posloužily ukázky prací účastníků kroužků v loňském školním roce. Všechny zaujal robot, který předvedl, co všechno ho mladí programátoři loni "naučili". Od října pracuje kroužek robotiky v Náchodě a Stárkově, v Hronově na průmyslovce se na své účastníky těší lektoři kroužku programování CNC, konstruování 2D a 3D a kroužku elektroniky a programování.
Pracovní odpoledne se vyvedlo a věříme, že se líbilo všem, kteří do Hronova zavítali. Těšíme se, že se s některými uvidíme na kroužcích pořádaných v rámci projektu a později se potkáme třeba u nás ve škole. Podívejte se do fotogalerie.

"iDnes" červenec 2014

Textilkám chybí odborníci, chtějí si je vychovat ve školách

Textilnímu průmyslu se v Královéhradeckém kraji daří, ale obor není kde studovat, a tak odborníci chybí. Továrny proto chtějí na školách otevřít nové obory, kde si mladé talenty vychovají samy. První to vyzkouší broumovská Veba. Textilka bude studentům držet místo a některé i finančně podpoří. Naše škola nabízí zájemcům vzdělání v novém technickém oboru (viz také článek níže).
Ačkoliv se textilnímu průmyslu, který má v hradeckém kraji dlouholetou tradici, díky novým klientům z celého světa znovu velice daří, dodnes doplácí na krizi, kterou prošel před několika lety. Asi nejvíc je to vidět na mladých, kteří přestali mít o textilní vzdělání zájem ... (přečtěte si celý článek)

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" květen 2014

DEVÁTÁ " HRONOVSKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ LAŤKA"

latka 14

Dne14.května 2014 se na školním hřišti SPŠ Hronov uskutečnil již 9. ročník soutěže žáků středních škol ve skoku vysokém. Letos se soutěže zúčastnilo 18 závodníků z pěti škol (Obchodní akademie Náchod, Gymnázium Broumov, Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov, Střední odborná škola sociální EA a pořádající SPŠ Hronov ). V soutěži jednotlivců zvítězil Vladimír Pinkava z SPŠ Hronov s výkonem 160 cm. Na 2.místě se umístil David Vitebský Obchodní akademie Náchod 160 cm a 3.místo obsadil Dan Hepnar ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 160 cm. V soutěži družstev obsadilo 1.místo družstvo ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, 2.místo SPŠ Hronov a 3.místo Střední škola hotelnictví podnikání Hronov. Klikni na obrázek a prohlédni si fotogalerii.

"U nás", "Červenokostelecký zpravodaj", "Náchodský deník", "Polický měsíčník" ... (a další) únor 2014

Velký zájem o robotiku

robotika2

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji nabízí Střední průmyslová škola Hronov žákům 7.-9.tříd základních škol regionu možnost navštěvovat kroužky s technickým zaměřením. Nabídka se setkala s velkým ohlasem. Kroužky robotiky jsou už zcela naplněné a zájemci o sestavování a programování robotů obsadili všechny tři vypsané termíny. Takže každé pondělní a úterní odpoledne staví, programují své kamarády roboty a těší se, až je oživí. I sobotní kroužek je naplněn a ranní ptáčata čekají už v osm hodin před naší školou. Možná byste se divili, ale nejsou to místní, ale kluci z Broumova. Dělá nám radost, že si děti ve svém volném čase najdou cestu za poznáním i zábavou. Kroužky robotiky navštěvuje celkem 35 dětí ze ZŠ Krčín, ZŠ Komenského Náchod, ZŠ TGM Náchod, ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Červený Kostelec, ZŠ Stárkov, ZŠ Velké Poříčí a ZŠ Masarykova a ZŠ Hradební Broumov. Lektory kroužků jsou zkušení pedagogové naší školy - Ing. Jiří Dítě a Ing. Bc. Luděk Valtar. Jak sami říkají, je radost sledovat nadšení malých techniků při práci. Některé šikuly už jejich robot poslouchá téměř na slovo. Kdo zaváhal nebo by ho lákalo programování a robotika , může se těšit na září. Další kroužky se rozeběhnou začátkem nového školního roku. Nebojte, o nic nepřijdete. Zájemcům o techniku můžeme nabídnout ještě volná místa v kroužku Konstruování 2D a 3D a v kroužku Programování CNC strojů. Informace najdete na našich stránkách - www.spshronov.cz nebo na facebooku. Těšíme se na Vás. Přijďte si pohrát a něco se naučit. Klikněte na obrázek a prohlédněte si celou fotogalerii (v novém okně).

přidat k Oblíbeným | statistika