Domů

Úvod > Školní Poradenské Pracoviště

Centrum elektrotechniky a strojírenství
adresa: Hostovského 910, 54931 Hronov, tel.: 491485048, e-mail: skola@spshronov.cz

Výchovná poradkyně školy

Ing. Jitka Vaňková


Konzultační hodiny pro žáky

sudé i liché úterý, 10.20hod. - 10.40hod.


Dokumenty k výchovnému poradenství k prohlédnutí nebo ke stažení (pdf)

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Krajský úřad vydává zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/ uchazečům o studium, kteří nejsou žáky základní školy. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

Informace o možnostech dalšího studia pro žáky 4. ročníků SPŠ a 3. ročníků oborů s výučním listem

Žáci 4. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem získávají pravidelně informace o dalším uplatnění po ukončení studia Možnosti dalšího vzdělávání jsou doplňovány o novinky týkající se požadavků jednotlivých škol, národních srovnávacích zkouškách, dále o způsobu vyplňování přihlášek a získávání zápisových lístků. Další informace žáci získávají z materiálů na nástěnce výchovné poradkyně, kde jsou aktualizované materiály a nebo v rámc i konzultací (např. o přihláškách na VŠ příp. VOŠ, nástavbovém studiu nebo dalším studiu ve čtyřletých studijních oborech pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem). Součástí kariérního poradenství na naší škole je i beseda s pracovníkem Úřadu práce v Náchodě a návštěva Evropského veletrhu vzdělávání Gaudeamus.

Informace o dalším studiu získáte také na:

 • Ministerstvo školství
 • Info o vysokých školách
 • Scio
 • Informace o národních srovnávacích zkouškách seženete také na:

 • Scio

  Informace o možnostech dalšího studia pro žáky 3. ročníků jsou i zde:

 • Možnost studovat na naší škole ve čtyřletém oboru

 • Vážení zájemci o další studium, na elektronicky podaných přihláškách ke studiu uvádějte IZO 110 028 881, jinak vás to nepustí dál. Na papírové přihlášce je odkaz na IZO na vysvědčení, tedy začíná šestkou.

  Žáci SPŠ Hronov navštívili Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně

  gaudeamus2017 gaudeamus2017 gaudeamus2017

  Dne 1. 11. 2017 navštívili žáci maturitních ročníků naší školy Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně. Je to celostátní akce, na které lze získat vyčerpávající informace o pomaturitním studiu, dalším vzdělávání a všech formách celoživotního vzdělávání. Stejně jako v minulých letech mohli získat informace o trhu pracovních příležitostí. Možnosti studia a studijních pobytů v zahraničí nabízely české i zahraniční univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykové školy, agentury zajišťující přípravu na přijímací zkoušky, poradenské a jiné vzdělávací instituce.
  Na veletrhu bylo zastoupeno více jak 3 000 studijních oborů, přes 300 fakult a více než 180 škol. Součástí veletrhu byly i doprovodné programy - studentské workshopy, poradenský servis, ukázky zajímavých poznatků a technologických novinek, přírodních jevů a jejich uplatnění při studiu, největším tahákem byly ukázky studentů Univerzity obrany v Brně.
  Žáci získali vyčerpávající informace o přijímacích řízeních na příslušnou VŠ, VOŠ nebo JŠ, o národních srovnávacích zkouškách a možnostech dalšího uplatnění po maturitě.

  Loňské a starší akce

  Máme nakročeno do praxe

  beseda

  13. 2. 2014 proběhlo na naší škole tradiční setkání žáků vycházejících ročníků oborů s maturitní zkouškou i s výučním listem s pracovníky Úřadu práce. Cílem interaktivní besedy je získání aktuálních informací z trhu práce a dalších zajímavostí, které není možné získat v hodinách ekonomiky nebo společenských věd z důvodu omezeného množství vyučovacích hodin. Žáci získali nejen aktuální data nezaměstnanosti v náchodském regionu, ale poznali také podstatu sebeprezentace, zkoumali příčiny nezaměstnanosti absolventů a opět se ujistili o tom, že ve svých oborech by neměli mít problém s uplatněním. Velký ohlas u žáků měly informace o zaměstnávání v zahraničí a dobrovolnické činnosti. Všechny tyto informace nám sdělily pracovnice Informační a poradenské služby Úřadu práce v Náchodě p. Bc. Zuzana Robová. Velmi zajímavým a hlavně odborným výkladem pootevřela budoucím absolventům naší školy pomyslné dveře do života.

  Žáci 4. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem získávají pravidelně informace o dalším uplatnění po ukončení studia Možnosti dalšího vzdělávání jsou doplňovány o novinky týkající se požadavků jednotlivých škol, národních srovnávacích zkouškách, dále o způsobu vyplňování přihlášek a získávání zápisových lístků. Další informace žáci získávají z materiálů na nástěnce výchovné poradkyně, kde jsou aktualizované materiály a nebo v rámci konzultací (např. o přihláškách na VŠ příp. VOŠ, nástavbovém studiu nebo dalším studiu ve čtyřletých studijních oborech pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem). Součástí kariérního poradenství na naší škole je i beseda s pracovníkem Úřadu práce v Náchodě.

  přidat k Oblíbeným | statistika